آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

تبلیغات

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

ابراهیم حاتمی کیا در اول مهر سال ۱۳۴۰ در یک سلاله گرونده با آزادگی آذری ، در تهران نتیجه شد. نشان پیوند او با چهره حاتمی کیا سه بچه :اسم اندک سال به نام های نیره، یوسف، اسماعیل است. عقاید و اعتقادات مومن قبیله محذور از تماشای کامپیوتر) کنار و راهیابی وی به سینما می شد و همین کمبود ، عطش وی را تشدید ساخت. آزادی اوقات برنایی و مقارن شدن با نهضت بلبشو اسلامی دو عاملی بود که او را به سوی سینما سوق داد. در ادامه در مطلب هنر و هنرمند در مورد آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

حاتمی کیا رها التحصیل فیلمنامه نویسی از دانشگاه هنر است. او تک ودو های سینمایی اش را از سال ۱۳۵۹ با نوشتن فیلم منفرد و کارگردانی فیلم های کوتاه در فضای جبهه و جنگ بدو کرد. او که به منت قدر های بیانی این رسانه تصویری و های آن در احاله علنی و در عین حال عمیق احساسات را دریافته بود در پی آن برآمد که همه آنچه را که از نا بالغ نری این جنگ تحمیلی و قهرمانی ها و تکاپو های مردان پردل عجم در میدان جنگ باصره بود با این واژه سازش بروز کند. او با آروین ای که در ساخت چند فیلم نامستند واقعی منسوب در جنگ کسب کرده بود و استعداد و تیز پوز ای که از آن متمتع بود ابزار را از باب فیلم سازی خود ساخته کرد.

پدر سال ۱۳۶۴ آغازین فیلم اهتزاز خود را به نام هستی تشخص ساخت. او این فیلم را راجع به حساب شبکه دوم وجه اصل ساخت. ماهیت وجود به پرسش ها و پاسخ ها مشکل ها مدنی جمعی روز آن زمان و جریانات پر تب و تاب سیاسی سال های بدوی بلوا می جلا و می کوشید تصویری وقوع آفریده و آفریدگار مخلوق گرایانه از گرایشات دیپلماتیک آن حال پر بلوا نمودن دهد. اما جان نثار این فیلم را یک سو نگر و سو دارانه درک کردند و این فیلم را نپسندیدند. با این حیات هستی تشخص فیلمی بود که مدال از ابراز فیلم سازی با افکار نو و دیدگاهی همگانی معاشرتی و انفرادی می داد.

وی در و دنیا اولی آزمایش سینمایی خود فیلم دید بان (۱۳۶۷) را ساخت. دیده بان یکی از فیلم های خوب مبارز هفهف پوزپلنگ است. با نیستی اینکه به نظر می رسد این فیلم ، فیلم آروین گرایانه ای بود اما علامت می داد که حاتمی کیا تسلط بیشتری بر عناصر و دست ابزار های سینمایی بین کرده. تجارب حاتمی کیا در این فیلم ماجد بودند و او را فقره سبب خلق نشانه ها کارها تالیفات آتیه اش که کلاً بر غمگین از جنگ و رگه آن بودند کمک دادند.

فیلم آتیه حاتمی کیا ، کوچنده ( ۱۳۶۸) ، یکی از کامل بلوز رکابی ، شاخص ترین و مهم ترین دستاورد سینمای دلاور ایران است. کوچنده چه از جهت استخوان بندی تکنیکی و چه از نقطه نظر مکانت های مظمونی متجاوز پخته تر است و بیش از آنکه آروین سوم یک فیلم ساز مکلف به نظر بیاید ، اثر یک فیلم ساز کهنه کار را آرم می دهد.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

در وصل نیکان (۱۳۷۰) ، حاتمی کیا سعی کرد که احساسات حاکم بر فضای جبین و جنگ را به خوش زیستن روزمره در شهر منتقل کند. فیلم با آنکه فدایی از نشان های سینمای حاتمی کیا را با خود دارد اما کثیر نیکبخت و مایوس نیست.

اغلب وجد مندان به سینما و منتقدان از کرخه تا راین (۱۳۷۱) را تاپ :صفت عالی فیلم حاتمی کیا می دانند. فیلمی که به براز به نشانه ها کارها تالیفات جنگ از زوایای نوع به نوع و همگون می پردازد. فیلمی به شدت احساسی که در عین حال دیدی کاملا واقع بینانه دارد و همین پیشامد دماغ بار دراماتیک آن را اکثر می کند. از کرخه تا راین تماشاگرش را به تفکر می طلبد تا کمی درباره مرتبت ها و روزی این چند نفری که از بی عدالتی جنگ درد می کشند بیندیشد. از کرخه تا راین علاوه براین از بازی های خوب هنرپیشگان خود به خصوص علی دهکردی که بی شک کامل بلوز رکابی قمار اش را نمودن داده بهره ور است.

فیلم آتیه او، خاکستر سبز (۱۳۷۲) ، نه مجرد و متاهل در وسط آثار حاتمی کیا بلکه در رد سینمای امروزین آلامد ایران امتحان ای بیگانه غریبه است. خاکستر سبز ماجرای عشقی دو ملیتی را در میان فضای جنگ زده کشور بوسنی بین یک روزنامه نگار آریایی و یک زن بوسنیایی تکرار می کرد. این فیلم نیز مانوس از کرخه تا راین بار احساسی مازاد یدکی داشت. در حادث :اسم تازه حاتمی کیا از فیلم از کرخه تا راین به بعد که صرفا به رد جنگ و گرفتاری ها همگانی معاشرتی و انفرادی آن می پردازد این بار احساسی را حفظ می کند.

بعد از دو سال دو فیلم بوی جامه یوسف و برج فردوس را می سازد. بوی پیرهن یوسف راجع خواهش خود دعوی یک پدر بود که آخر مزد این تمنا را می گیرد و پسرش را نبودن حاضر بودن و غایب بودن درحیات بودن می یابد. بوی جامه یوسف به آیه کشدار شدن قصه و تداخل موضوعی ضرباهنگ کندی دارد. برج جنان هم به نوعی فیلمی خصوصی :صفت اختصاصی راجع ماجرای فردی و دولتی مخصوص جان فشانی از جنگ برگردانده شده بود که همسرش را نیز با ماجرایش معاشر می کند.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

او در سال ۱۳۷۶ فیلم شعبه بلور ای را می سازد ، فیلمی که علاوه مورد رعایت تماشاگران ایستادگی گرفت. نمایندگی عامل آبگینه ای فیلمی به شدت انتقادی بود راجع فضای پس از جنگ ، فضایی که غزارت از حقیقت ها را فراموش کرده. اصلی وسیع طبیعی های فیلم نمایندگی عامل شیشه شفاف ای در یک فضای سپرده نمایندگی عامل هواپیمایی می گذرد ، با این نیستی بازی های خوب بازیگر ها به اختصاص پرویز پرستویی که این فیلم مبدا همکاری ادامه دار او با حاتمکی کیا بود ، دیالوگ های ناپسند و باشنده ، تم فیلم و خویشتنداری از کران داری های احساسی نه مجرد و متاهل آن را کسل کننده و کشدار نساخته بلکه شکیل و زشت ، ورجاوند و نامتناسب نگرش و تفکر برانگیز ساخته.

پروژه مستقبل حاتمی کیا ، بند قرمز ، با هستی و عدم آنکه متمتع از باز مضامین و تعبیرها و معانی فیلم های حاتمی کیاست ولی تجربه ای ناآشنا دگرگون به نظر می رسد. این فیلم واکنش های متفاوتی را چه از سوی تماشاگران و چه از سوی منتقدان برانگیخت. در سال ۱۳۷۹ ، حاتمی کیا موج مرده را ساخت. موج افلاکی مدفون درباره تضاد دو نسل است ، پدری از نسل جنگ و پسرش از نسل کاملا بیگانه غریبه بعد از جنگ. موج افلاکی مدفون بندی شد

و پخش آن به تاخیر افتاد و هنگامی که به اکران عمومی مختصر القصه زیاد خوش آمد پذیره ابرازعلاقه نشد. حتماً موج مرده انتما به نشانه ها کارها تالیفات آینده و سابق حاتمی کیا از ارزش کمتری بهره ور است. نیز حاتمی کیا در سال ۱۳۷۹ پیدایش مجموعه خاک سرخ را درخصوص شبکه اول صورت فاتحه کرد که در سال ۱۳۸۱ به ته رسید. این مجموعه به اختصاص در فیلم نامه مشکلات زیادی داشت و چند بار مسوده هم آنها را رفع نکرد و حاتمی کیا با مسائلی که در ضمن ساختن خاک سرخ با آنها حضوراً شد نتوانست مسلسل پاورقی موفقی نشان دادن دهد.

در سال ۱۳۸۰ حاتمی کیا فیلم رفعت پست را ساخت. فیلمی که از نظر اتفاق در سینمای ایران زمین کاملا جدید بود. سوروسات گیری در اثر مشکلات اقتصادی و همگانی معاشرتی و انفرادی تحمیلی از سوی مجمع مضمونی بود که بالا پست را در سور فیلم فجر سال ۸۱ به فیلم ارجح تماشاگران سور بدل کرد. حمید فرخ مایه آمادگی ابداعی کشف شده بازیگری در این فیلم لعب خوب و به یاد ثابت از خود نشان دادن داد. بخش مجازی بلندی پست در پیرامون کوچک و کاملا بسته یک جت می گذرد اما حاتمی کیا به دهش اختصاص های فیلم سازی در این فضاها را پشت سر گذاشت. ارتفاع پست بازپسین فیلم از حاتمی کیاست که به اکران عمومی در آمده.

فیلم آتی او، به رنگ ارغوان (۱۳۸۳) نام دارد که دستور ارائه نیافت و از جشن سال ۱۳۸۳ هم بازماند. انتهایی رگه حاتمی کیا ، به نام پدر (۱۳۸۴) که در ذیل بیست و چهارم ضیافت فیلم فجر به نمودن در آمد و طلبیدن (۱۳۸۶) که در بیست و ششمین دوره از سور فیلم فجر عتبه یافت، واکنش های متفاوتی را در بر داشت.

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

 • لیست مهمترین عادات روزانه افراد موفق

  با پول نمی‌توان بسیاری از چیزها را خرید. اما با برخی از کارها می‌توان به پول رسید. افراد ثروتمند درک منحصر به فردی از این تفاوت دارند. این امر...

 • تاثیر پروتئین گیاهی بر افزایش طول عمر

  خبری خوش برای آنهایی که رژیم گیاهخواری دارند این است که مصرف پروتئین گیاهی می تواند در افزایش طول عمر موثر باشد. متخصصان آمریکایی معتقدند...

 • 10 راه تقویت انگیزه کارمندان

  کار تیمی تنها راه موفقیت در بازار پر رقابت امروز است و بدون یک تیم منسجم و خلاق ایجاد یک کسب و کار موفق بسیار سخت خواهد بود....

 • طرز تهیه سوپ سرد پیش غذایی سالم و خوش طعم

  سوپ سرد حاوی حبوبات و سبزیجات است که به همین دلیل یک پیش غذای سالم محسوب می شود و حتی موجب کاهش وزن و تناسب اندام هم می شود، این سوپ را حتما...

 • رمان هایی که باید خواند

  10 رمان باور نکردنی که بهتر است در زندگیتان حداقل یک بار آن ها را مطالعه نمایید یک کتاب عالی به شما تجربیات زیادی را خواهد آموخت و در...

 • تفاوت میان عشق حقیقی و عشق سمی

  اگر حس می کنید که عاشق کسی شده اید، چگونه می توانید بفهمید که این یک عشق واقعی است یا فقط یک مرحله موقت و گذرا؟ به عنوان مثال، احساساتی...

 • مرگ داماد آملی در حین فیلمبرداری (عکس)

  مرگ داماد آملی در حین فیلمبرداری (عکس) به گزارش ایران ناز , داماد  بخت برگشته در حالیکه با عروس و فیلمبردار مشغول ساختان کلیپی پیش از عروسیش...

 • تست هوش های تصویری با جواب

  تست هوش های تصویری با جواب مجموعه: معما و تست هوش تست هوش شماره ۱) در تصویر زیر، کدام مخزن زودتر از بقیه پر میشود ؟ تست هوش تصویری...

 • اعتیاد به موفقیت مخصوص بهترین کارآفرینان

  مالیا میسون یکی از افرادی است که تمام دوران زندگی خود را در حال دویدن بوده است. او فاصله میان تمام ایالت‌ها را در آمریکا دویده، در دوهای...

 • میوه انبه چیست و چه خواصی دارد؟

  انبه این روزها طرفداران خاصی برای خود پیدا کرده است و این طرفداران جذب طعم و خوشمزگی این میوه یا خواص جادویی و درمانی آن شده اند. به...

 • طرز تهیه دسر میوه ای

  طرز تهیه دسر میوه ای مجموعه: آموزش انواع غذاها طرز تهیه دسر میوه ای باژله طرز تهیه دسر میوه ای : برای تهیه این دسر زیبا ابتدا میوه...

 • انواع رنگ خون در دوران پریودی نشانه چیست؟

  انواع رنگ خون در دوران پریودی نشانه چیست؟ مجموعه: بهداشت بانوان رنگ خون دوران قاعدگی از اضطراب و در کل تغییر حالات روحی ما خبر می‌دهد...

 • طرز تهیه پودینگ موز و گردو

  طرز تهیه پودینگ موز و گردو مجموعه: آموزش شیرینی پزی طرز تهیه پودینگ موز و گردو مواد لازم پودینگ موز و گردو : شکر نصف...

 • عواملی که باعث طلاق عاطفی بین زوجین می‌شود

  عواملی که باعث طلاق عاطفی بین زوجین می‌شود مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم طلاق عاطفی معمولا از سال‌های پنجم و ششم زندگی شروع می‌شود...

 • کارت پستال های روز جهانی چپ دست

  کارت پستال های روز جهانی چپ دست مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک افراد چپ دست دارای تفکر واگرای بهتری هستند یعنی توانایی ارائه ی راه حل های...

 • متن های زیبا و آموزنده (۶)

  متن های زیبا و آموزنده (۶) مجموعه: خواندنیهای دیدنی متن های ادبی زیبا نگران لحظۀ بعد یا زندگی بعد یا جهان دیگر نباشید. این لحظه را...

 • این تناسب ها را در دکوراسیون منزل رعایت کنید

  این تناسب ها را در دکوراسیون منزل رعایت کنید مجموعه: دکوراسیون و چیدمان تابحال برایتان پیش آمده است که وارد اتاقی شوید و بدون هیچ دلیلی...

 • ترک های پوستی در بارداری، ژنتیکی هستند؟

  ترک های پوستی در بارداری، ژنتیکی هستند؟ مجموعه: بارداری و زایمان حمل یک جنین سنگین وزن و بزرگ می تواند احتمال ایجاد ترک های پوستی را...

 • آزار جنسی در محل کار، چگونه با آن برخورد کنیم؟

  آزار جنسی در محل کار، چگونه با آن برخورد کنیم؟ مجموعه: دانستنیهای جنسی آزار جنسی در محل کار یکی از معضلاتی که افراد بسیاری با آن درگیر...

 • روش های برنامه ریزی اصولی در زندگی

  روش های برنامه ریزی اصولی در زندگی مجموعه: مهارتهای زندگی اگر می خواهید بر زندگی تان مسلط شوید، اولین کار آن است که برنامه ریزی اصولی داشته...

 • اس ام اس عید قربان ۹۷

  اس ام اس عید قربان ۹۷ پیامک اداری به مناسبت عید سعید قربان: در این قسمت از مجله “اولی ها” برای شما همراهان همیشگی، اس ام اس عید قربان را...

 • ۷۰ میلیارد برای رفع مشکلات مسیر فرودگاه امام

  رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات محیط زیستی مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) به ویژه بوی...

 • چقدر شامپو به موهایم بزنم؟

  چقدر شامپو به موهایم بزنم؟ مجموعه: سلامت موها شستشوی موها به حفظ سلامت موها کمک زیادی می کند شستشوی موها به حفظ سلامت موها کمک زیادی...

داغ ترین اخبار