تبلیغات

تعبیر خواب آشیانه – تعبیر دیدن آشیانه پرندگان در خواب

 تعبیر خواب - تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب – تعبیر خواب آشیانه

در این پست از تعبیر خواب نسیم فان مطالبی در رابطه با تعبیر خواب آشیانه و دیدن لانه پرندگان آماده کردیم. دیدن آشیانه در خواب نشانه ی عاشق شدن میباشد و اگر کسی در خواب ببیند در حال درست کردن آشیانه برای پرندگان می باشد تعبیری نیکو دارد،که نشان دهنده عروسی است حال ممکن است عروسی خود فرد باشد یا شخص دیگری، که بیننده خواب در آن عروسی دعوت خواهد شد.

تعبیر خواب آشیانه

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آشیانه  : عاشق شدن

درست کردن آشیانه : عروسی

هانس کورت می گوید:

اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد.

دیدن آشیانه در خواب چه تعبیری دارد؟

پرندگان آشیانه می‌سازند، یک پیام نسبتاً مشخص درباره‌ی اشتیاق به ازدواج و خانواده است.

خراب کردن آشیانه، یک رویا که تعرّض را نشان می‌دهد و خواسته‌ای برای فرار از گرفتاری‌های خانوادگی است.

مشاهده‌ی تخم در یک تعبیر خواب آشیانه، تعبیر خواب پول به سمت شما سرازیر خواهد شد.

تعبیر دیدن آشیانه خالی

لوک اویتنهاو می گوید :

آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

لیلا برایت می گوید:

دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى‏سازد.

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه‏ریزى یک زندگى جدید آماده کنید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.

تعبیر دیدن آشیانه حیوانات وحشی

دیدن آشیانه حیوانات وحشى، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

 تعبیر خواب - تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب – تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب آشیانه پرندگان

آنلی بیتون می گوید:

۱- دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

۲- اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود.

اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود

دیدن تخم شکسته در آشیانه پرندگان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکسته پرندگان ، نشانهآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.

هانس کورت می گوید:

اگر دیدید که آشیانه‏اى خالى و پر از تخم‏هاى شکسته‏ى پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار ناامیدى‏هاى بسیارى مى‏شوید.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب آبپاش ،  تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آب زمزم 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

تعبیر خواب آشیانه – تعبیر دیدن آشیانه پرندگان در خواب

به این مطلب رای دهید!!مطالب متنوع دیگربیوگرافی ناصر ملک مطیعی + تصاویر دیدنی ویبیوگرافی ناصر ملک مطیعی + تصاویر دیدنی ویطرز تهیه دلمه سیب زمینی با گوشت و پنیر + فیلم آموزشیطرز تهیه دلمه سیب زمینی با گوشت و پنیر + فیلم آموزشیطرز تهیه دلمه تره فرنگی مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه دلمه تره فرنگی مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه سالاد فلفل دلمه ای مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشیطرز تهیه سالاد فلفل دلمه ای مجلسی و فوق العاده خوشمزه + فیلم آموزشیتعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیستتعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیستتعبیر خواب آلبوم عکس – دیدن عکس قدیمی در خوابتعبیر خواب آلبوم عکس – دیدن عکس قدیمی در خوابتعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آزمایش – تعبیر خواب خون دادن در آزمایشگاه چیست؟تعبیر خواب آزمایش – تعبیر خواب خون دادن در آزمایشگاه چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار