تبلیغات

تعبیر خواب شته – شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد تعبیر های متفاوت تعبیر خواب شته را از دیدگاه معبران بزرگ جهان برای شما عزیزان آماده کرده ایم. شته زدن گیاهان در خواب بیانگر ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت است. برای مطالعه تعبیر خواب شته تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب شته - شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شته – شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت

اگر دیدید که شته به چوب خشک زده کسانی هستند که می خواهند مرده ای را بدنام کنند یا اشخاصی می خواهند به مال و دارائی کسی که دستش از این جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند.

تعبیر خواب شته گیاهان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، نشانه آن است که خبر مرگ دوستان در راه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی است و اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است. اگر در خواب ببنید که همه باغ و نهال های متعلق به شما را شته زده دچار خسارت می شوید و این اشاره ای است به رفتار و اعمال شما در بیداری که درست نیست. اگر ببینید شته ای که به درخت است به بدن شما نیز راه یافته خوب نیست و از یک بیماری خبر می دهد. تعبیر خواب شته - شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شته – شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شته درختان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول می شوید اما اگر درختان متعلق به شما باشد بیا اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده.

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب شپش ، تعبیر خواب کک ، تعبیر خواب زالو

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب شته – شته زدن گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار